Tag Archives: burslar

Yetenek mi Yoksa Bilgi Bursu mu?

Ülkemizdeki eğitim sistemi ve sınav sistemi uzun yıllardır tartışmalara söz konusu olmaktadır. Büyük bir çevrece hem eğitim sistemi hem de sınav sistemi yanlış olarak nitelendirilmektedir. Bu anlamda ilkokul eğitiminden lisans / yüksek lisans eğitimlerine kadar sürekli olarak sınav ve eğitim sistemlerinde değişiklikler uygulanmaktadır. Avrupa ve ABD’deki okulların çoğunluğu bir biriyle denk bir eğitimi sunmaktadır. Ülkemizde bu durum böyle değildir. Çoğu özel okul, devlet okullarına göre çok daha kaliteli bir eğitim hayatını öğrencilerine sunmayı başarmaktadır. Ancak özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilerin maddi yetersizlik gibi engelleri bulunabilmektedir. Bu anlamda maddi durumu okul eğitimine yetersiz kalacak öğrencilere bir takım burslar sağlanmaktadır.