Tag Archives: sosyal etkinlikler bütçesi

Sosyal Etkinliklerin Katkıları

Öğrencilerin okullarda aldıkları eğitimlerin, gelecekteki başarılarına olan etkisi her seferin de vurgulanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerin, eğitimi hem teorik hem de pratik anlamda kaliteli bir şekilde verebilen okullara talep göstermeleri gereklidir. Ancak gelecekteki başarı sadece bu eğitimlerle mümkün olmamaktadır. Okulların verecekleri sosyal etkinliklerin de öğrencilerin başarılarına son derece olumlu bir katkı sağladığı görülmektedir. Her öğrencinin ileride iyi, özgüvenli bir birey olmasını sağlayabilecek sosyal etkinlikler okullar tarafından sağlanmalıdır. Bu anlamda ülkemizdeki devlet okullarının sağlamış olduğu sosyal etkinlik programları yetersiz kalabilmektedir. Devlet okullarına oranla özel okulların sosyal etkinlik cetvelleri çok daha geniş olmaktadır.